Tiszakeszi-morotva

Tiszakeszi-morotva

Alapadatok

Terület neve
Tiszakeszi-morotva
Terület kódja
HUBN20032
Kiterjedés (ha)
290.96
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vágó csík Cobitis taenia 500 - 500 C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 50 - 50 D
Molnárgörény Mustela eversmannii 0 - 2 D
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 2 D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - D
Lápi póc Umbra krameri - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Balin Aspius aspius - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 48.87 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 12.38 4.1
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0.01 0.2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 48.87 16.2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tiszakeszi-morotva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20032
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.