Tard környéki erdőssztyepp

Tard környéki erdőssztyepp

Alapadatok

Terület neve
Tard környéki erdőssztyepp
Terület kódja
HUBN20009
Kiterjedés (ha)
461.84
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 10000 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna 100 - 100 D
Magyar tarsza Isophya costata - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 100 - 100 C
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 50 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 5 - 20 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 20 - 40 C
Ürge Spermophilus citellus 650 - 720 C
piros kígyószisz Echium russicum 100 - 100 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 20000 - 25000 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 50 - 50 D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 10 - 100 D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 10 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 14.41 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 3.26 2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 35.37 10
6510 üde magas füvű kaszálórétek 26.22 15
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 57.59 5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 1.05 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 175.92 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 4.2
6250 pannon löszsztyeppek 4.24

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tard környéki erdőssztyepp. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20009
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.