Tapolcai-medence

Tapolcai-medence

Alapadatok

Terület neve
Tapolcai-medence
Terület kódja
HUBF20028
Kiterjedés (ha)
2301.12
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 500 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - D
Lápi póc Umbra krameri - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Piros kígyószisz Hypodryas maturna 500 - 500 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Magyar tarsza Isophya costata - B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 D
Közönséges vidra Lutra lutra 20 - 20 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 C
Mocsári kardvirág Gladiolus palustris 500 - 1000 C
Keleti lápibagolylepke Arytrura musculus - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 345.17 15
6440 ártéri mocsárrétek 575.28 25
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 46.02 2
7210 télisásosok 23.01 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 46.02 2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 690.34 30
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 46.02 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tapolcai-medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20028
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.