Tihanyi-félsziget

Tihanyi-félsziget

Alapadatok

Terület neve
Tihanyi-félsziget
Terület kódja
HUBF20006
Kiterjedés (ha)
773.72
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 5000 - 5000 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 1000 - 1000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia 500 - 500 C
Magyar tarsza Isophya costata 1000 - 1000 C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 D
Ürge Spermophilus citellus 300 - 300 D
Közönséges vidra Lutra lutra 6 - 6 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91H0 pannon molyhos tölgyesek 232.12 30
6510 üde magas füvű kaszálórétek 38.69 5
6410 kékperjés láprétek 7.74 1
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 7.74 1
6190 pannon sziklagyepek 7.74 1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 23.21 3
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 15.47 2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 7.74 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 38.69 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tihanyi-félsziget. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20006
Letöltés dátuma: 2021-10-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.