Sebes-Körös

Sebes-Körös

Alapadatok

Terület neve
Sebes-Körös
Terület kódja
HUKM20016
Kiterjedés (ha)
1455.21
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Garda Pelecus cultratus - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Balin Aspius aspius - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - B
Német bucó Zingel streber - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 29.1 2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 22.6 3
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 222.4 10
6440 ártéri mocsárrétek 139.5 15

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sebes-Körös. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20016
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.