Szatmár-Bereg

Szatmár-Bereg

Alapadatok

Terület neve
Szatmár-Bereg
Terület kódja
HUHN10001
Kiterjedés (ha)
52847.77
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (prioritásuk sorrendjében, a főbb intézkedési módokat felsorolva):
• A szatmár-beregi gyertyános- tölgyesek, ártéri és láperdők, az üde kaszáló-, mocsár- és láprétek, a vízfolyások, holtmedrek, tőzegmohalápok, bokorfüzesek és mocsarak, a fasorok és cserjések, a hagyományos tájhasználat eredményeként fennmaradt fás legelők jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajainak védelme.
• A tájhonos erdőállományok védelme, állapotuk, elegyarányuk, korosztályviszonyaik javítása, a természetközeli erdőgazdálkodási módok előtérbe helyezése, és az erdők területarányának növelése által a fekete gólya és darázsölyv fészkelő és táplálkozó helyének biztosítása.
• A fahasználat időbeli és térbeli korlátozása az erdőben fészkelő fajok védelme érdekében.
• A jelölő madárfajok fészkelése, táplálkozása szempontjából értékes füves élőhelyek megőrzése, fenntartása gazdálkodási korlátozások mellett.
• Kaszálás a védett, fokozottan védett fajok igényeinek figyelembe vételével, azok populációinak megőrzésével történhet. Földön fészkelő fokozottan védett madárfajok – haris, réti fülesbagoly, hamvas rétihéja - költése esetén július 31. utánra kell korlátozni a kaszálást/betakarítást a kijelölt védőzónán belül.
• A kaszálások (pl. szálas pillangós takarmánynövények, fűfélék) során kizárólag a természetvédelem számára elfogadható módszer és technológia alkalmazható (madárbarát kaszálási módszer, láncfüggönyös vadriasztó használata és nappali munkavégzés) biztosítva ezzel a földön fészkelő madárfajok védelmét.
• A búvó-, táplálkozó- és szaporodóhelyként szolgáló bokrokat meg kell őrizni, ill. növelni területarányukat, különösen a táblaszegélyeken és a homogén mezőgazdasági területeken búvó, táplálkozó vagy fészkelőhelyet teremtve a karvalyposzátának és a gébicsféléknek.
• Fészkelési időszakban (április 20. és augusztus 15. között) a lakott szakadófalak közelében horgászati tevékenység nem végezhető.
• A szalakóta, füleskuvik, kabasólyom állomány megőrzése érdekében a fás legelőket fenntartó használattal kell megőrizni, állapotukat szükség esetén rehabilitációs beavatkozásokkal (fapótlás, cserjeirtás) kell javítani.
• A gémfélék és vízimadarak védelme miatt a területen található lápokat, mocsarakat, vízállásokat meg kell őrizni, állapotukat szükség esetén aktív beavatkozással (vízpótlás, fásszárú növényzet irtása) kell javítani.
• A településen fészkelő fehér gólya állomány fenntartása érdekében az áramszolgáltató cégekkel közösen a fészkelés biztonságot növelni kell.
• Az átvonuló úszóréce-csapatok vonulóhelyeinek védelme miatt vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozása indokolt.
• A mesterséges halastavakon fészkelő vöcsökfajok és fattyúszerkő állományok megőrzése érdekében a halastavi gazdálkodást szabályozni kell.
• A természetes és mesterséges vizes élőhelyeinek nádasaiban fészkelő barna rétihéja és egyéb jelölő madárfajok állományainak szinten tartása.

The existing management plan of the protected landscape area (and it's planned enlargement) dated in 2003.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Lappantyú Caprimulgus europaeus - D
Kis őrgébics Lanius minor 60 - 80 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 2 - 5 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 100 - 150 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 100 - 200 B
Küszvágó csér Sterna hirundo - D
Fekete gólya Ciconia nigra 20 - 25 B
Kis csér Sterna albifrons - D
Vörös gém Ardea purpurea 1 - 5 D
Kis vízicsibe Porzana parva - D
Szalakóta Coracias garrulus 0 - 2 D
Pettyes vízicsibe Porzana porzana - D
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 30 - 40 C
Barna kánya Milvus migrans 1 - 2 C
Erdei pacsirta Lullula arborea 0 - 5 D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 100 - 150 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 60 - 70 B
Kerecsensólyom Falco cherrug 0 - 1 D
Haris Crex crex 30 - 300 A
Uhu Bubo bubo 1 - 2 B
Örvös légykapó Ficedula albicollis - D
Fekete harkály Dryocopus martius 80 - 100 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 600 - 800 C
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 15 C
Darázsölyv Pernis apivorus 10 - 20 C
Hamvas küllő Picus canus 30 - 40 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 3 - 6 B
Bölömbika Botaurus stellaris 30 - 50 B
Parlagi pityer Anthus campestris - D
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 100 - 500 B
Törpegém Ixobrychus minutus 30 - 50 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 10 C
Jégmadár Alcedo atthis 150 - 200 A
Tövisszúró gébics Lanius collurio 500 - 1000 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 50 - 100 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 2 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szatmár-Bereg. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn10001
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.