Soproni-hegység

Soproni-hegység

Alapadatok

Terület neve
Soproni-hegység
Terület kódja
HUFH20012
Kiterjedés (ha)
5264.47
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 5 - 50 C
Alpesi tarajosgőte Triturus carnifex - C
Sárgahasú unka Bombina variegata 1 - 1000 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1100 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 10 - 50 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Ritka hegyiszitakötő Cordulegaster heros 10 - 100 A
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 10 - 20 D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 D
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum 10 - 10 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 52.64 1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.05 0.001
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 2105.79 40
9110 mészkerülő bükkösök 26.32 0.5
6430 üde-nedves magaskórósok 15.79 0.3
9130 szubmontán és montán bükkösök 789.67 15
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 52.64 1
91F0 keményfás ligeterdők 52.64 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 5.26 0.1
6410 kékperjés láprétek 26.32 0.5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.05 0.001
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 2.63 0.05
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 157.93 3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 26.32 0.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Soproni-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20012
Letöltés dátuma: 2021-10-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.