Székek

Alapadatok

Terület neve
Székek
Terület kódja
HUDI20046
Kiterjedés (ha)
3616.3
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak, illetve síksági pannon löszgyepek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található kisfészkű aszat, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében, az alulhasznált szikes gyepterületek legeltetésbe vonása, különösen a Nagy-széken, a Kaszálóerdő környékén.
A szikes tavak vízháztartását javítani szükséges, a vízpótlás/vízvisszatartás rendszerének, kidolgozása és megvalósítása.
A szikes gyepeket veszélyeztető zárvány szántó területek extenzív gyepterületekké alakítása.
Javítani szükséges a Perje-főcsatorna vízminőségét, a jelölő kétéltű és halfajok állományainak megőrzése érdekében.
A vöröshasú unka védelme érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos fafajok -kocsányos tölgy, magyar kőris, törékeny fűz, fehér nyár, fekete nyár, szürke nyár- ültetésével.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 100 C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Molnárgörény Mustela eversmannii - D
Ürge Spermophilus citellus 100 - 100 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100000 - 100000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus D
Vágó csík Cobitis taenia C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 33.1 1
1530 pannon szikesek 1930.11 75

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Székek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20046
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.