Szedresi Ős-Sárvíz

Szedresi Ős-Sárvíz

Alapadatok

Terület neve
Szedresi Ős-Sárvíz
Terület kódja
HUDD20073
Kiterjedés (ha)
753.01
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 500 - 700 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2.01
6250 pannon löszsztyeppek 20.3 20
6430 üde-nedves magaskórósok 4.1 1
6440 ártéri mocsárrétek 58.2 30
6510 üde magas füvű kaszálórétek 45.8 25
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 38.9 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2020) Natura 2000 adatbázis: Szedresi Ős-Sárvíz. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20073
Letöltés dátuma: 2020-10-26

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.