Ságvári dombok

Ságvári dombok

Alapadatok

Terület neve
Ságvári dombok
Terület kódja
HUDD20064
Kiterjedés (ha)
2343.81
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Ürge Spermophilus citellus - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6430 üde-nedves magaskórósok 117.19 5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 23.44 1
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 234.38 10
91M0 pannon cseres-tölgyesek 703.14 30
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 117.19 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Ságvári dombok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20064
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.