Szentai-erdő

Szentai-erdő

Alapadatok

Terület neve
Szentai-erdő
Terület kódja
HUDD20063
Kiterjedés (ha)
19527.57
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - D
Aldrovanda Aldrovanda vesiculosa 0 - 100000 A
Lápi szíveslevelű-hídőr Caldesia parnassifolia 0 - 10 A
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 7029.93 36
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 1952.76 10
2340 ezüstperjés homoki gyepek 195.28 1
6260 pannon homoki gyepek 0.04 0.0002
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0.98 0.005
3160 láptavak és hínárnövényzetük 976.38 5
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.2 0.001
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 5858.27 30
6410 kékperjés láprétek 195.28 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1952.76 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szentai-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20063
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.