Szekszárdi-dombvidék

Szekszárdi-dombvidék

Alapadatok

Terület neve
Szekszárdi-dombvidék
Terület kódja
HUDD20011
Kiterjedés (ha)
2446.15
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Ürge Spermophilus citellus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 20 - 20 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 611.54 25
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 24.46 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 24.46 1
6440 ártéri mocsárrétek 97.85 4
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 978.46 40
91H0 pannon molyhos tölgyesek 48.92 2
91K0 illír bükkösök 171.23 7
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 48.92 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szekszárdi-dombvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20011
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.