Sajómercsei Körtvélyes-dűlő

Sajómercsei Körtvélyes-dűlő

Alapadatok

Terület neve
Sajómercsei Körtvélyes-dűlő
Terület kódja
HUBN20068
Kiterjedés (ha)
196.58
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 20 - 30 C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 150 - 150 D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 19.4 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.1 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 0.62 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 82.9 70
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1.27 1
6430 üde-nedves magaskórósok 9.83 5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3.7
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1.2
6440 ártéri mocsárrétek 1.56
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1.1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sajómercsei Körtvélyes-dűlő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20068
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.