Salgó

Alapadatok

Terület neve
Salgó
Terület kódja
HUBN20064
Kiterjedés (ha)
139.2
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Havasi cincér Rosalia alpina 100 - 100 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 20 - 20 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 50 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 10 - 10 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 10 - 10 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 60 - 60 C
Közönséges denevér Myotis myotis 40 - 40 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5 - 5 D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100 - 1000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9130 szubmontán és montán bükkösök 54.53 25
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.1 0.1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 23.83 30
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.35 1
6190 pannon sziklagyepek 0.28 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 16.28 20
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 3.62 3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1.28
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 0.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 3.82

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Salgó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20064
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.