Szandai Várhegy

Szandai Várhegy

Alapadatok

Terület neve
Szandai Várhegy
Terület kódja
HUBN20059
Kiterjedés (ha)
33.7
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50 - 50 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 50 D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 100 - 100 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 200 - 200 C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.02 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 0.31 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 7.63 10
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 2.57 10
6190 pannon sziklagyepek 0.31 2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 5.8 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 20.08 5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.1
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.04

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szandai Várhegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20059
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.