Szentkúti Meszes-tető

Szentkúti Meszes-tető

Alapadatok

Terület neve
Szentkúti Meszes-tető
Terület kódja
HUBN20055
Kiterjedés (ha)
892.6
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 50 - 50 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 500 - 1000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 100 - 1000 D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 10 - 100 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
piros kígyószisz Echium russicum 50 - 150 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 5.04 6
91M0 pannon cseres-tölgyesek 426.71 45
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 156.09 15
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 19.23 3
9130 szubmontán és montán bükkösök 20.57 5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 56.48 5
6190 pannon sziklagyepek 2.11 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 49.82
6430 üde-nedves magaskórósok 0.13
6440 ártéri mocsárrétek 0.09

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szentkúti Meszes-tető. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20055
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.