Sátai Tőkés-völgy

Sátai Tőkés-völgy

Alapadatok

Terület neve
Sátai Tőkés-völgy
Terület kódja
HUBN20020
Kiterjedés (ha)
114.17
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 20 - 20 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 0.77 0.7
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.21 0.2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 4.37 4.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 0.86 0.4
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 26 31.5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 4.29 3.4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 2.07 2.4
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 0.11 0.1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1.69 1
6440 ártéri mocsárrétek 1.69

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sátai Tőkés-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20020
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.