Szomolyai Kaptár-rét

Szomolyai Kaptár-rét

Alapadatok

Terület neve
Szomolyai Kaptár-rét
Terület kódja
HUBN20010
Kiterjedés (ha)
76.85
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 50 D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 5 - 50 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Piros kígyószisz Hypodryas maturna 100 - 100 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 50 - 50 D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 400 - 500 C
piros kígyószisz Echium russicum 30 - 30 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 3.3 4.2
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.3 0.3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 7.7 10.1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 5.4 7
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2.8
91M0 pannon cseres-tölgyesek 14.2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szomolyai Kaptár-rét. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20010
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.