Szarvaskő

Alapadatok

Terület neve
Szarvaskő
Terület kódja
HUBN20004
Kiterjedés (ha)
631.82
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 C
Havasi cincér Rosalia alpina - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 C
Gyászcincér Morimus funereus - D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 5 C
Közönséges denevér Myotis myotis 1 - 5 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 40 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1200 - 1200 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 1500 - 1500 C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna 10 - 100 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91H0 pannon molyhos tölgyesek 42.97 7.2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 7.81 1.3
9130 szubmontán és montán bükkösök 2.89 0.5
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.63 0.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 11.08 1.9
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 115.12 20
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 1.55 0.3
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.1 0.01
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.01 0.001
6190 pannon sziklagyepek 5.25 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 391.55 66
6510 üde magas füvű kaszálórétek 0.76
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 2.13

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szarvaskő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20004
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.