Szévíz - Principális-csatorna

Szévíz - Principális-csatorna

Alapadatok

Terület neve
Szévíz - Principális-csatorna
Terület kódja
HUBF20045
Kiterjedés (ha)
8019.37
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 500 C
Réti csík Misgurnus fossilis 150000 - 250000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 2000 - 2000 B
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 100 - 100 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Eurázsiai hód Castor fiber 5 - 10 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 1.5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1205
6430 üde-nedves magaskórósok 16.04 0.2
6440 ártéri mocsárrétek 380
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 2.3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 120
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 703
6410 kékperjés láprétek 111.6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szévíz - Principális-csatorna. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20045
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.