Sásdi-rét

Alapadatok

Terület neve
Sásdi-rét
Terület kódja
HUBF20012
Kiterjedés (ha)
393.45
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - D
Magyar tarsza Isophya costata 500 - 500 C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Ürge Spermophilus citellus 1000 - 2000 D
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 2 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 500 - 500 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 314.76 80
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 39.35 10
6410 kékperjés láprétek 39.35 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sásdi-rét. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20012
Letöltés dátuma: 2021-10-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.