Sajó-völgy

Alapadatok

Terület neve
Sajó-völgy
Terület kódja
HUAN20006
Kiterjedés (ha)
2074.77
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Petényi márna Barbus meridionalis - C
Magyar bucó Zingel zingel - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Balin Aspius aspius - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Német bucó Zingel streber - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 1000000 - 2000000 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 200 - 250 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 200 - 200 C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 C
Ürge Spermophilus citellus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 165.98 8
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 124.49 6
6510 üde magas füvű kaszálórétek 518.69 25
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 103.74 5
6430 üde-nedves magaskórósok 20.75 1
6440 ártéri mocsárrétek 207.48 10
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0.5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 13.4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sajó-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20006
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.