Szuha-völgy

Alapadatok

Terület neve
Szuha-völgy
Terület kódja
HUAN20005
Kiterjedés (ha)
1039.08
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 5000 - 25000 C
Petényi márna Barbus meridionalis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - D
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Balin Aspius aspius - D
Vágó csík Cobitis taenia - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 200 - 250 C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 350 - 400 C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 2000 - 2000 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 50 - 100 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 2.5
6440 ártéri mocsárrétek 79.7
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 66.2
6410 kékperjés láprétek 5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 80.4
91M0 pannon cseres-tölgyesek 8.1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.02
6430 üde-nedves magaskórósok 75.1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 91.8
6410 kékperjés láprétek 10.39
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 145.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szuha-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20005
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.