Rozsály - Csengersima

Rozsály - Csengersima

Alapadatok

Terület neve
Rozsály - Csengersima
Terület kódja
HUHN20055
Kiterjedés (ha)
984.63
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 800 C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Lápi póc Umbra krameri - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 3000 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100 - 500 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 3000 - 5000 C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - D
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 200 - 350 D
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 100 D
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 20 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 400 - 500 D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 40 - 60 D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 80 - 120 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 150 15
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 50 5
91F0 keményfás ligeterdők 50 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Rozsály - Csengersima. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20055
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.