Répce mente

Alapadatok

Terület neve
Répce mente
Terület kódja
HUFH20010
Kiterjedés (ha)
1626.14
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 1000 C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus 500000 - 1000000 C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 1000000 - 5000000 C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 10 - 30 D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 10 - 100 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 50 C
Molnárgörény Mustela eversmannii 5 - 10 C
Közönséges vidra Lutra lutra 15 - 20 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 50 - 100 C
Közönséges denevér Myotis myotis 250 - 300 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50 - 200 C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 200 C
Eurázsiai hód Castor fiber 35 - 42 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 3.09 0.5
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0.01 0.001
91F0 keményfás ligeterdők 146.87 15
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 162.61 10
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 0.01 0.01
6440 ártéri mocsárrétek 681.24 60

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Répce mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20010
Letöltés dátuma: 2021-10-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.