Rekettyés

Alapadatok

Terület neve
Rekettyés
Terület kódja
HUDI20043
Kiterjedés (ha)
305.68
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú kékperjés láprét, meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon, Pannon szikes sztyeppek és mocsarak kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található vérfű hangyaboglárka és ürge állományok fennmaradásának biztosítása.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A Rekettyés-éren a vízvisszatartást szolgáló építmények rendszerét szükséges kidolgozni és megvalósítani.
A szikes gyepeket, vagy kékperjés lápréteket veszélyeztető zárvány szántó területek extenzív gyepterületekké alakítása.
A rekettyési láprét szélén található egykori agyaggödrök átalakításával szikes tavi élőhelyek létrehozása.
A becserjésedés/alulhasználat miatt leromlott kékperjés láprétek és szikes területek gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 300 - 300 D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Ürge Spermophilus citellus 50 - 100 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 2000 - 7000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 23.6
6410 kékperjés láprétek 23.4
1530 pannon szikesek 22.24
6440 ártéri mocsárrétek 3.45

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Rekettyés. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20043
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.