Recski Hegyes-hegy

Recski Hegyes-hegy

Alapadatok

Terület neve
Recski Hegyes-hegy
Terület kódja
HUBN20044
Kiterjedés (ha)
161.46
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőgazdálkodás (általában)
  • lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
  • nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 5 - 50 D
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 1 - 10 D
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 100 - 500 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 1 - 10 D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1 - 10 D
Közönséges denevér Myotis myotis 5 - 50 B
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 2000 B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 31.5 25.5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 57.65 46.6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Recski Hegyes-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20044
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.