Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

Alapadatok

Terület neve
Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy
Terület kódja
HUBN20025
Kiterjedés (ha)
1202.24
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 100 - 100 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 D
Piros kígyószisz Hypodryas maturna 100 - 100 D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 1000 B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 300 - 1000 A
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 130 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 200 - 300 A
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 240 - 240 C
piros kígyószisz Echium russicum 800 - 800 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5000 - 5000 C
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 5 - 5 D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 500 - 1500 A
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 200 - 400 B
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 53.23 4.5
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 0.1 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 96.97 8.2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 9.1 0.8
6510 üde magas füvű kaszálórétek 2.76 0.4
9110 mészkerülő bükkösök 0.52 0.05
9130 szubmontán és montán bükkösök 104.26 8.8
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0.53 0.05
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1.29 0.1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 364.75 31
91H0 pannon molyhos tölgyesek 8.09 0.7
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 0.04 0.01
91M0 pannon cseres-tölgyesek 216.55 18.4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20025
Letöltés dátuma: 2021-04-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.