Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc

Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc

Alapadatok

Terület neve
Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc
Terület kódja
HUBN20006
Kiterjedés (ha)
537.46
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 3000 - 3000 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 500 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 20 - 20 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 60 - 60 C
Közönséges denevér Myotis myotis 10 - 10 C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 2000 - 2000 B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 10 B
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 200 - 500 B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 10 - 10 C
piros kígyószisz Echium russicum 1000 - 1000 B
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 625 - 625 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 4300 - 4300 D
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 380 - 380 A
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3.6 0.7
6190 pannon sziklagyepek 1.77 0.3
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 25.05 4.7
6440 ártéri mocsárrétek 0.09
6510 üde magas füvű kaszálórétek 29.71
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.54 0.1
8310 nem látogatható barlangok 0.1
9110 mészkerülő bükkösök 1.75 0.3
9130 szubmontán és montán bükkösök 47.57 8.8
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 1.21 0.2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 8.04 1.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0.46 0.1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 193.84 36.1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 94.04 17.5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 97.52 18.1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20006
Letöltés dátuma: 2021-06-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.