Long-erdő

Alapadatok

Terület neve
Long-erdő
Terület kódja
HUBN20081
Kiterjedés (ha)
3159.72
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Balin Aspius aspius - D
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 125
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 3.16 0.1
6250 pannon löszsztyeppek 3
6440 ártéri mocsárrétek 561 17.8
6510 üde magas füvű kaszálórétek 50 1.6
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 420 13.3
91F0 keményfás ligeterdők 402
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 97

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Long-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20081
Letöltés dátuma: 2021-06-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.