Kőszegi-hegység

Kőszegi-hegység

Alapadatok

Terület neve
Kőszegi-hegység
Terület kódja
HUON20002
Kiterjedés (ha)
4018.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Kövi rák Austropotamobius torrentium - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 100 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 10 - 20 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 200 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum 200 - 600 A
Botos kölönte Cottus gobio 100 - 500 C
Ritka hegyiszitakötő Cordulegaster heros - B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2.67 0.02
6410 kékperjés láprétek 1.74 0.07
6510 üde magas füvű kaszálórétek 21.71 0.4
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 0.44 0.5
9110 mészkerülő bükkösök 5.02 0.3
9130 szubmontán és montán bükkösök 1234.36 27.5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 2.52 0.1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 30.16 1.4
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 868.04 28.8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kőszegi-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20002
Letöltés dátuma: 2021-04-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.