Központi-Zempléni-hegység

Központi-Zempléni-hegység

Alapadatok

Terület neve
Központi-Zempléni-hegység
Terület kódja
HUBN20084
Kiterjedés (ha)
8665.78
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata - B
Petényi márna Barbus meridionalis - C
Ingola Eudontomyzon spp. - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Kárpáti vízifutrinka Carabus variolosus - A
Erdélyi avarszöcske Pholidoptera transsylvanica - B
Dobozi pikkelyescsiga Hygromia kovacsi - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - B
Gyászcincér Morimus funereus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - D
Štys-tarsza Isophya stysi - C
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 1000 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 3000 - 3000 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 100 - 100 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 700 - 700 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 1500 - 1500 C
Közönséges hiúz Lynx lynx - B
Szürke farkas Canis lupus - B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 500 - 600 C
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica 7070 - 7070 D
Zöld seprőmoha Dicranum viride - D
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia 90 - 90 A
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
piros kígyószisz Echium russicum 100 - 110 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 18000 - 18000 C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. Hungarica 3800 - 3800 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 8.67 0.1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 8.67 0.1
6190 pannon sziklagyepek 8.67 0.1
6230 szőrfűgyepek 8.67 0.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 8.67 0.1
6410 kékperjés láprétek 8.67 0.1
6430 üde-nedves magaskórósok 8.67 0.1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 43.33 0.5
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 8.67 0.1
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 8.67 0.1
8310 nem látogatható barlangok 0.1
9110 mészkerülő bükkösök 433.29 5
9130 szubmontán és montán bükkösök 5199.47 60
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 25.997 0.3
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 43.33 0.5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 866.58 10
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1733.16 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Központi-Zempléni-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20084
Letöltés dátuma: 2021-04-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.