Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy

Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy

Alapadatok

Terület neve
Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy
Terület kódja
HUBN20005
Kiterjedés (ha)
2424.19
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 100 D
Piros kígyószisz Hypodryas maturna 10 - 100 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 500 - 500 C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 300 - 300 C
Anker-araszoló Erannis ankeraria 1000 - 10000 B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 30 - 30 C
Közönséges denevér Myotis myotis 20 - 20 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 50 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 105000 - 105000 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 32000 - 32000 C
piros kígyószisz Echium russicum 500 - 500 B
Remetebogár Osmoderma eremita - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 36.73 1.5
6190 pannon sziklagyepek 0.24 0.01
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0.33 0.01
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 150.28 6.2
6250 pannon löszsztyeppek 0.08
6430 üde-nedves magaskórósok 0.46 0.02
6440 ártéri mocsárrétek 0.32
6510 üde magas füvű kaszálórétek 26.17
8310 nem látogatható barlangok
9110 mészkerülő bükkösök 2.82 0.07
9130 szubmontán és montán bükkösök 362.16 15
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 5.11 0.2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 43.1 1.8
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0.04 0.01
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 605 25
91H0 pannon molyhos tölgyesek 467.91 17.5
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 2.95
91M0 pannon cseres-tölgyesek 530.51 21.9

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20005
Letöltés dátuma: 2021-06-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.