Izsáki Kolon-tó

Izsáki Kolon-tó

Alapadatok

Terület neve
Izsáki Kolon-tó
Terület kódja
HUKN30003
Kiterjedés (ha)
3581.79
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 500 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Parlagi pityer Anthus campestris 4 - 6 D
Nagy póling Numenius arquata 3 - 3 C
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 2 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 15 C
Kis vízicsibe Porzana parva 20 - 25 C
Réti cankó Tringa glareola 30 - 50 C
Jégmadár Alcedo atthis 4 - 5 D
Sárszalonka Gallinago gallinago 5 - 10 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 5 - 10 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 5 - 8 D
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 2 C
Szalakóta Coracias garrulus 5 - 8 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 20 - 25 C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 300 - 400 A
Bölömbika Botaurus stellaris 10 - 12 C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 0 - 1 D
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 12 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 60 - 80 B
Piroslábú cankó Tringa totanus 5 - 10 C
Sárszalonka Gallinago gallinago 40 - 50 C
Kis őrgébics Lanius minor 5 - 8 D
Lappantyú Caprimulgus europaeus 20 - 30 C
Haris Crex crex 0 - 10 C
Fekete harkály Dryocopus martius 4 - 5 D
Guvat Rallus aquaticus - C
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 2 D
Üstökösgém Ardeola ralloides 25 - 30 B
Guvat Rallus aquaticus 80 - 100 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 20 - 30 C
Darázsölyv Pernis apivorus 1 - 1 D
Nagy kócsag Egretta alba 70 - 90 C
Túzok Otis tarda 5 - 10 C
Kékbegy Luscinia svecica 10 - 15 C
Törpegém Ixobrychus minutus 15 - 20 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 20 - 30 C
Kis kócsag Egretta garzetta 20 - 30 B
Erdei pacsirta Lullula arborea 8 - 10 C
Vörös gém Ardea purpurea 15 - 20 C
Nyári lúd Anser anser 30 - 40 C
Kanalasgém Platalea leucorodia 30 - 40 B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 2 - 5 D
Réti csík Misgurnus fossilis - B
Lápi póc Umbra krameri 10000 - 50000 A
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 900 - 1000 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - A
Magyar tarsza Isophya costata - B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 15 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5000 - 50000 C
Barkós cinege Panurus biarmicus 40 - 50 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 251 7
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 70 2
7210 télisásosok 20 0.5
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 251 7
91F0 keményfás ligeterdők 72 2
6440 ártéri mocsárrétek 716 20
6410 kékperjés láprétek 36 1
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 35 1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 36 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Izsáki Kolon-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn30003
Letöltés dátuma: 2023-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.