Hór-völgy és Déli-Bükk

Hór-völgy, Déli-Bükk

Alapadatok

Terület neve
Hór-völgy, Déli-Bükk
Terület kódja
HUBN20002
Kiterjedés (ha)
5520.15
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 50 - 500 D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 10000 - 10000 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10000 - 10000 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 20 - 200 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 10000 - 10000 C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 500 - 500 C
Anker-araszoló Erannis ankeraria 1000 - 1000 C
Havasi cincér Rosalia alpina - B
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides 1000 - 1000 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100000 - 100000 B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 50 - 50 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 100 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 100 - 300 B
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 50 C
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 50 C
Közönséges hiúz Lynx lynx 0 - 2 D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 20 - 20 C
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 165 - 165 A
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 16500 - 16500 C
Zöld seprőmoha Dicranum viride 19 - 19 B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5000 - 5000 C
piros kígyószisz Echium russicum 200 - 200 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 500 A
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 300 B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 200 - 500 B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 50 - 100 C
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 100 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 200 - 500 B
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 100 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 200 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9130 szubmontán és montán bükkösök 1291.84 23.4
91H0 pannon molyhos tölgyesek 446.85 8.1
6190 pannon sziklagyepek 5.34 0.1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1082.53 19.6
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 2.89 0.05
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 10.77 0.2
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.01 0.0001
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2.97 0.05
8310 nem látogatható barlangok 0.1
9110 mészkerülő bükkösök 2.59 0.04
6430 üde-nedves magaskórósok 8.03 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 113.06 2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1779.29 32.2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 89.52 1.6
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 7.52 0.1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 5.52 0.1
6230 szőrfűgyepek 0.48
6440 ártéri mocsárrétek 0.71
6510 üde magas füvű kaszálórétek 126.54
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1.73
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 4.4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Hór-völgy, Déli-Bükk. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20002
Letöltés dátuma: 2023-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.