Holt-Sebes-Körös

Holt-Sebes-Körös

Alapadatok

Terület neve
Holt-Sebes-Körös
Terület kódja
HUKM20018
Kiterjedés (ha)
285.25
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 16 20
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 35.17 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Holt-Sebes-Körös. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20018
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.