Alpár-bokrosi tisza-ártéri öblözet

Alpár-bokrosi tisza-ártéri öblözet

Alapadatok

Terület neve
Alpár-bokrosi tisza-ártéri öblözet
Terület kódja
HUKN10004
Kiterjedés (ha)
5026.95
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Részletes célkitűzések: A jelölő élőhelyek kiterjedése ne csökkenjen, kivéve ha ez a változás másik, az eltűnő élőhelyrészhez hasonló természetességű jelölő élőhely kiterjedésének növekedése miatt következik be. A jelölő élőhelyek minőségét fenntartani, lehetőség szerint fejleszteni szükséges. A jelölő élőhelyek természetessége ne csökkenjen, kivéve ha ez közvetlenül elháríthatatlan külső ok (például időjárási szélsőség, fogyasztószervezet gradációja), vagy erdei élőhely esetén a faállomány engedélyezett véghasználata, illetve a felújítás érdekében szükségszerűen végzett talajmunka miatt következik be. Erdei élőhelyek megóvandó természetes tulajdonságai közé tartozik egyebek között a heterogén tér- és korszerkezet, a legyengült egészségű fák jelenléte, az álló és fekvő holtfák jelenléte, a fajgazdag cserje- és gyepszint. A mezőgazdasági művelés során a hullámtéri szántóföldek földhasználatának meghatározása, az extenzív művelés előtérbe helyezése kiemelt célként határozható meg. A mezőgazdasági művelés fenntartása (gyepek és szántóföldek) a nyílt területek által biztosított élőhely-mozaikok fenntartása érdekében. Szántóföldi és gyepgazdálkodási tevékenység fenntartása és fejlesztése az inváziós növények (pl. gyalogakác) terjedésének visszaszorítása érdekében. Gyepgazdálkodás során a kaszálás mellett a szarvasmarhával történő legeltetést is előtérbe kell helyezni. Erdőgazdálkodás során elsődleges szempont, hogy a tájidegen fafajok elegyaránya ne növekedjen a jelölő erdei élőhelyek állományaiban, illetve azok arányának csökkentését kell elősegíteni. A fokozottan védett és telepesen fészkelő madárfajok költőhelyének védelmét biztosítani kell megfelelő méretű és minőségű védőzóna kialakításával, illetve a fészkeket tartó faállományok megóvásával, szükség esetén pótlásával. Költési időben, ami a párválasztás időszakát is magába foglalja, a fészkelőhelyek körül kialakított védőövezetben erdészeti tevékenységek nem végezhetők. A halászati és horgászati tevékenység során figyelemmel kell lenni a területen fészkelő, vonuló és telelő madárállományokra. A kiemelt táplálkozó területeken a madarak zavarásával járó tevékenység (pl. riasztás) nem folytatható. Az emberi jelenlét által okozott zavarás és veszélyeztetés elkerülése érdekében a turisztikai, vadgazdálkodási és vadászati tevékenységeket és azoknak a terület madárállományára gyakorolt hatásait folyamatosan monitorozni szükséges. Kiemelt célként fogalmazható meg a veszélyeztető tényezők mérséklése, így a hullámtéri szántóföldek földhasználati problémáinak megoldása (művelés megváltoztatására van szükség), nem megfelelő erdőgazdálkodás megszűntetése, a gyalogakác terjedésének megakadályozása, kiemelten a réteken, de felhagyott szántóföldi környezetben is, a madarak zavarásának elkerülése, illetve a különféle vízgazdálkodási problémák kiküszöbölése. A Tisza áradásai során megfelelő élőhelyek alakulnak ki a vízimadarak számára, de a művelés elmaradása a gyepek degradációját okozza, így fenntartó gazdálkodás feltételeit biztosítani kell. There is a management plan for the national park site (22%) from 2000; its contents are incomplete and not according to the relevant national legislation, to be updated.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Piroslábú cankó Tringa totanus 2 - 3 D
Halászsas Pandion haliaetus 3 - 5 C
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 2 C
Nagy kócsag Egretta alba 15 - 30 C
Fekete harkály Dryocopus martius 5 - 10 D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 20 - 25 B
Fehér gólya Ciconia ciconia 0 - 1 D
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 0 - 1 D
Haris Crex crex 0 - 10 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 15 - 20 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 5 - 10 C
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 20 - 65 C
Kis kócsag Egretta garzetta 20 - 40 B
Hamvas küllő Picus canus 0 - 1 D
Üstökösgém Ardeola ralloides 10 - 15 B
Nyári lúd Anser anser 30 - 50 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 0 - 10 C
Barna kánya Milvus migrans 0 - 1 D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 500 - 800 B
Jégmadár Alcedo atthis 5 - 8 D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 3 - 5 C
Fekete gólya Ciconia nigra 50 - 100 B
Kékes rétihéja Circus cyaneus 5 - 10 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 3 - 6 D
Rétisas Haliaeetus albicilla 2 - 3 C
Törpegém Ixobrychus minutus 8 - 10 C
Kis vízicsibe Porzana parva 3 - 5 C
Kanalasgém Platalea leucorodia 2 - 3 D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 30 - 300 B
Bölömbika Botaurus stellaris 1 - 3 D
Vörös gém Ardea purpurea 5 - 10 C
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 C
Nyári lúd Anser anser 250 - 300 C
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 5 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Alpár-bokrosi tisza-ártéri öblözet. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn10004
Letöltés dátuma: 2021-10-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.