Jogszabályok és értelmezéseik

Natura 2000 jogszabályok

 • Hatályos Natura 2000 Kormányrendelet [275/2004. (X.8.)] Letölthető formátumban.
 • FVM rendelet a nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatásáról [33/2008 (III. 27.)] Letölthető formátumban 236 Kb
 • Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet - letölthető a Magyar Közlönyben - 1,17 Mb
 • Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet - letölthető formátumban - 155 Kb
 • 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól - megnyitható a magyarorszag.hu jogszabálykeresőjéből
 • 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól - megnyitható a magyarorszag.hu jogszabálykeresőjéből
 • Miniszteri rendelet a Natura 2000-rel érintett földrészletekről [14/2010. (V. 11.)] Letölthető formátumban., vagy elérhető a magyarorszag.hu jogaszabálykeresőjéből, amely magában foglalja: 1. melléklet - különleges madárvédelmi területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke, 2. melléklet különleges természetmegőrzési területnek jelölt területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke, 3. melléklet - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke, 4. melléklet - különleges természetmegőrzési területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke, 5. melléklet - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke

  - a rendelet további, térképszelvényeket tartalmazó részei a Magyar Közlöny oldaláról, pdf formában. Ezek az állományok méretük miatt nem találhatók meg a natura.2000.hu oldalon, de a fenti jegyzékek értelmezéséhez fontos adalékkal szolgálnak.

  http://doc.hjegy.mhk.hu/20100N20000014A75B_12.PDF - madárvédelmi területek
  http://doc.hjegy.mhk.hu/20100N20000014A75B_13.PDF - madárvédelmi területek
  http://doc.hjegy.mhk.hu/20100N20000014A75B_14.PDF - madárvédelmi területek
  http://doc.hjegy.mhk.hu/20100N20000014A75B_15.PDF - kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

Egyéb természetvédelmi, környezetvédelmi jogszabályok

 • Törvény a természet védelméről [1996 évi LIII.] Letölthető formátumban (251 Kbyte)
 • Védett és fokozottan védett állatfajok, növényfajok; fokozottan védett barlangok [13/2001. (V.9.)] Letölthető formátumban (473 Kbyte).
 • Törvény a környezet védelméről [1995. évi LIII.] Letölthető formátumban (258 Kbyte).
 • Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról [314/2005 (XII. 25.)] Letölthető formátumban (400 Kbyte).
 • Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről [71/2015. (III. 30.)]

Egyéb kapcsolódó jogszabályok

 • "KET" - törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól [2004. évi CXL.] Letölthető formátumban (700 Kbyte).

Mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó jogszabályok
Az alábbi gyűjtemény a georgicon.hu oldalon lévő dokumentumokra mutat.