Rába és Csörnöc-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Rába és Csörnöc-völgy
Terület kódja
huon20008
Kiterjedés (ha)
12146.75
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Remetebogár Osmoderma eremita - C
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - A
Tompa folyamkagyló Unio crassus - B
Balin Aspius aspius 1001 - 5000 egyed B
Vágó csík Cobitis elongatoides 100 - 500 egyed C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni 100 - 500 egyed C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Réti csík Misgurnus fossilis 100 - 500 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 500 - 1000 egyed C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 1001 - 5000 egyed B
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - B
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Német bucó Zingel streber 500 - 1000 egyed B
Magyar bucó Zingel zingel 500 - 1000 egyed B
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 500 - 1000 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 20 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - B
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 700 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1063 6
3130 törpekákás iszapnövényzet 2,43 0,02
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 5 1
6430 üde-nedves magaskórósok 300 5
6410 kékperjés láprétek 4,86 0,04
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 5,9 7
6440 ártéri mocsárrétek 1268 5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 308,7 20
91F0 keményfás ligeterdők 652 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 902 2,5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/huon20008 Letöltés dátuma: 2019-12-07
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.