Gátéri Fehér-tó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gátéri Fehér-tó
Terület kódja
hukn30002
Kiterjedés (ha)
852.78
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 500 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 500 - 1000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 2000 - 2000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 10 - 15 pár C
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 6 - 8 egyed D
Kanalas réce Anas clypeata 20 - 30 egyed D
Csörgő réce Anas crecca 80 - 100 egyed D
Böjti réce Anas querquedula 10 - 15 egyed D
Nyári lúd Anser anser 10 - 12 pár C
Nyári lúd Anser anser 250 - 300 egyed C
Vörös gém Ardea purpurea 5 - 10 pár C
Üstökösgém Ardeola ralloides 10 - 20 egyed D
Cigányréce Aythya nyroca 2 - 3 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 8 pár C
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 0 - 500 pár B
Kormos szerkő Chlidonias niger 0 - 5 pár D
Fehér gólya Ciconia ciconia 4 - 6 pár D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 4 - 6 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 20 - 30 egyed C
Szalakóta Coracias garrulus 5 - 10 egyed D
Nagy kócsag Egretta alba 40 - 50 pár C
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 egyed D
Sárszalonka Gallinago gallinago 40 - 50 egyed D
Gólyatöcs Himantopus himantopus 5 - 10 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus 4 - 6 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 5 - 15 pár D
Kis őrgébics Lanius minor 3 - 4 pár D
Nagy goda Limosa limosa 100 - 120 egyed C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1000 - 1100 egyed C
Kanalasgém Platalea leucorodia 50 - 150 egyed B
Batla Plegadis falcinellus 5 - 15 egyed A
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 5 - 10 pár C
Guvat Rallus aquaticus - C
Guvat Rallus aquaticus - C
Gulipán Recurvirostra avosetta 8 - 12 pár C
Partifecske Riparia riparia - D
Partifecske Riparia riparia - D
Réti cankó Tringa glareola 100 - 150 egyed C
Piroslábú cankó Tringa totanus 5 - 10 pár C
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 10 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 700 82

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hukn30002 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.