Ökördi - erdőtelek - keceli lápok

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ökördi - erdőtelek - keceli lápok
Terület kódja
hukn20021
Kiterjedés (ha)
2517.88
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • Intenzív, vagy intenzívebb kaszálás
  • Idegenhozos inváziós fajok jelenléte
  • Emberi hatásra változó vízáramlási viszonyok
  • Hordalékkotrás
  • Abiotikus természetes folyamatok (lassú)
  • Természetes élőhely átalakulások, szukcessziós folymatok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5001 - 10000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 251 - 500 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 501 - 1000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 101 - 250 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 501 - 1000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 318 3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 5 0,2
6410 kékperjés láprétek 25 1
6440 ártéri mocsárrétek 227 9

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hukn20021 Letöltés dátuma: 2019-10-18
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.