Balástya - Szatymaz környéki homokvidék

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Balástya - Szatymaz környéki homokvidék
Terület kódja
hukn10008
Kiterjedés (ha)
6171.80
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A területet erősen feldarabolódott természetes és természetközeli élőhelymozaikok jellemzik. Legfontosabb élőhelytípusai a szikes gyepek és az időszakos szikes tavak. A rendszeres csapadék hiánya és az alacsony talajvízszint mind a gazdálkodást, mind a természetvédelmi tevékenységeket sújtja. Jellegzetes képét a felhagyott és művelt szántók, legelők és egykori emberi tevékenységek miatt degradálódott élőhelyek adják. A terület jelentősége a vizes élőhelyekben rejlik, amelyek a Duna-Tisza-közének keleti részére jellemző, értékes szikesek. Jellemzően jó ökológai állapotúak, hiszen a szikesek ellenállóak a fizikai zavarásokra. A túllegeltetés és egyéb túlhasznosítás természetvédelmi problémákat okozhat. A fenyegető tényezőket mindezzel együtt inkább a gyepek beszántása és a kiszárítás jelentik. A természetes élőhelyek mellett magas az extenzív szántók aránya is, ezek is fontos táplálkozó- és költőhelyet jelentenek számos madárfaj számára.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: szalakóta, kis őrgébics, ugartyúk. 

Természetvédelmi célkitűzések 

 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok: A jelölő élőhelyek természetessége sehol ne csökkenjen, kivéve ha ez közvetlenül elháríthatatlan külső ok (például időjárási szélsőség, fogyasztószervezet gradációja) miatt következik be. Természetvédelmi célból, másik jelölő élőhely vagy faj érdekében is csökkenthető a jelölő élőhely természetessége (például jelölő madárfaj számára kedvező körülményeket teremtő túllegeltetéssel), ha az így bekövetkező értékcsökkenésnél nagyobb az egyidejűleg előidézett, Natura 2000 kijelölés céljait szolgáló természeti értéknövekedés. A jelölő fajok állománynagysága és állományainak területi kiterjedése ne csökkenjen. Kiemelt célnak tekinthető a felaprózódott gyepterületek legeltetéssel és kaszálással történő hasznosítása, így a jelölő madárfajok élőhelyéül szolgáló gyepterületek fenntartása. Az extenzív állattartást, ezzel a gyepterületek arányának növelését szorgalmazni kell. A fragmentált élőhelyek konnektivitását meg kell teremteni, az élőhely-foltok közötti átjárást biztosítani kell. Az infrastrukturális beruházások fejlesztése - különös tekintettel a vonalas létesítményekre, nem támogathatók, a meglévő vonalas létesítmények zavaró, illetve veszélyeztető hatását (pl. áramütés) mérsékelni kell. Az ugartyúk fészkelése szempontjából kedvező körülményeket a gyepterületeken és szántóföldi környezetben is meg kell teremteni, elsődlegesen a legeltetés fenntartásával és fejlesztésével, valamint az extenzív művelés támogatásával. 

 

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Parlagi pityer Anthus campestris 20 - 30 pár C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 3 - 3 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 5 - 8 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 5 - 10 egyed C
Szalakóta Coracias garrulus 20 - 30 pár B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 5 - 10 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 50 - 60 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 15 - 30 pár C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hukn10008 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.