Bátorligeti-láp

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bátorligeti-láp
Terület kódja
huhn20037
Kiterjedés (ha)
329.89
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Réti angyalgyökér Angelica palustris 5000 - 10000 egyed B
Zöld seprőmoha Dicranum viride 10 - 10 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 5000 egyed D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 9
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 2 1
6410 kékperjés láprétek 10 5
6440 ártéri mocsárrétek 45 5
91F0 keményfás ligeterdők 66 20
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 40 5
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 7 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/huhn20037 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.