Kék-Kálló-völgye

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kék-Kálló-völgye
Terület kódja
huhn20016
Kiterjedés (ha)
1504.03
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Réti angyalgyökér Angelica palustris - D
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 5 - 10 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 20 - 40 egyed D
Magyar kökörcsin Pulsatilla flavescens 1500 - 2000 egyed B
Keleti lápibagolylepke Arytrura musculus 3000 - 10000 egyed A
Magyar futrinka Carabus hungaricus - B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 3000 - 10000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 300 - 1000 egyed C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Ürge Spermophilus citellus 2000 - 10000 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 90 30
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 45
6260 pannon homoki gyepek 220 25
6410 kékperjés láprétek 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 150 5
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 3 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/huhn20016 Letöltés dátuma: 2019-09-21
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.