Kismarja - Pocsaj - Esztári-gyepek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kismarja - Pocsaj - Esztári-gyepek
Terület kódja
huhn20008
Kiterjedés (ha)
2427.05
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Aldrovanda Aldrovanda vesiculosa 0 - 100 egyed D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 10 - 35000 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 1000 - 2000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 500 egyed C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Ürge Spermophilus citellus 100 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3160 láptavak és hínárnövényzetük 24 1
6250 pannon löszsztyeppek 240 10
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 48 2
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 24 1
1530 pannon szikesek 1200 50

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/huhn20008 Letöltés dátuma: 2019-12-07
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.