Zámolyi-medence

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Zámolyi-medence
Terület kódja
hudi30002
Kiterjedés (ha)
2595.09
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 15000 - 20000 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata 1000 - 5000 egyed B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 101 - 250 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 1100 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Lápi póc Umbra krameri 1000 - 1100 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1001 - 10000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 25 - 50 egyed C
Jégmadár Alcedo atthis 1 - 5 pár D
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 2500 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 2500 - 5000 egyed C
Böjti réce Anas querquedula 51 - 100 egyed B
Nagy lilik Anser albifrons 5001 - 10000 egyed B
Nyári lúd Anser anser 11 - 25 pár C
Kis lilik Anser erythropus 1 - 5 egyed C
Vetési lúd Anser fabalis 250 - 500 egyed C
Parlagi pityer Anthus campestris 1 - 5 pár D
Vörös gém Ardea purpurea 1 - 5 pár C
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 10 pár C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 - 5 egyed C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 1 - 5 pár D
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 11 - 50 pár C
Kormos szerkő Chlidonias niger 1 - 5 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 5 pár D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 5 - 10 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 11 - 50 egyed C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 1 - 5 pár C
Haris Crex crex 5 - 10 pár C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 1 - 5 pár D
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 5 - 10 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 1 - 5 pár D
Kék vércse Falco vespertinus 2 - 6 egyed D
Örvös légykapó Ficedula albicollis 5 - 10 pár D
Sárszalonka Gallinago gallinago 5 - 10 pár C
Daru Grus grus - D
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 pár C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 5 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 11 - 50 pár C
Nagy goda Limosa limosa 5 - 10 pár C
Erdei pacsirta Lullula arborea 1 - 5 pár D
Kékbegy Luscinia svecica 11 - 25 pár C
Barna kánya Milvus migrans - D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 1 - 5 pár C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1 - 5 pár A
Aranylile Pluvialis apricaria 0 - 300 egyed C
Kis vízicsibe Porzana parva 11 - 50 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 11 - 50 pár B
Küszvágó csér Sterna hirundo 1 - 5 pár C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 10 - 50 pár D
Réti cankó Tringa glareola 250 - 500 egyed B
Piroslábú cankó Tringa totanus 10 - 25 pár C
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 5 egyed D
Molnárgörény Mustela eversmannii 1 - 5 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1 10
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 11,55
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 111,62
6250 pannon löszsztyeppek 10,42
6260 pannon homoki gyepek 2,75
6410 kékperjés láprétek 73,2 30
6430 üde-nedves magaskórósok 5,69
6440 ártéri mocsárrétek 615,25
6510 üde magas füvű kaszálórétek 168,17 30
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 59,06
1530 pannon szikesek 26,89

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2020) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi30002 Letöltés dátuma: 2020-01-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.