Ráckevei Duna-ág

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ráckevei Duna-ág
Terület kódja
hudi20042
Kiterjedés (ha)
3190.51
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • folyamatos városiasodás 
  • vadak károkozása (túltartott vadállomány) 
  • sporthajózás 
  • emberi taposás, túlhasználat 
  • eutrofizáció (természetes) 

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Lápi hagymaburok Liparis loeselii 1000 - 2000 egyed B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Balin Aspius aspius 1000 - 1000 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 500 - 1000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 1500 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 100 - 200 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 15000 - 15000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 150 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 6 - 6 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 70 - 70 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 73,72
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 35,77
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0,22 5
6440 ártéri mocsárrétek 36,71
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0,32 0,01
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 26,46
91F0 keményfás ligeterdők 147,73 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20042 Letöltés dátuma: 2019-12-07
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.