Pilis és Visegrádi-hegység

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Pilis és Visegrádi-hegység
Terület kódja
hudi20039
Kiterjedés (ha)
30145.74
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 101 - 250 egyed B
piros kígyószisz Echium maculatum 500 - 600 egyed C
Magyarföldi husáng Ferula sadleriana 1000 - 3000 egyed A
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 50 - 100 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 2001 - 5000 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5000 - 7000 egyed B
Magyar vadkörte Pyrus magyarica 5 - 5 egyed A
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 500 - 1000 egyed C
Kövi rák Austropotamobius torrentium 1000 - 1000 egyed A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10000 - 10000 egyed B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 500 - 1000 egyed C
Budai szakállasmoly Glyphipterix loricatella - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100000 - 100000 egyed B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Gyászcincér Morimus funereus 251 - 500 egyed C
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides - C
Csüngő araszoló Phyllometra culminaria - C
Havasi cincér Rosalia alpina 2000 - 5000 egyed B
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 500 - 1000 egyed C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Petényi márna Barbus petenyi 100 - 500 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 1000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1001 - 5000 egyed C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 5 - 10 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 201 - 500 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis 1001 - 2000 egyed B
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 10 - 30 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 201 - 500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 301,46 1
6190 pannon sziklagyepek 301,46 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 301,46 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 482,33 1,6
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 300
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 301,46 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 301,46 1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 15,07 0,05
8310 nem látogatható barlangok 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 904,37 3
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 602,91 2
9130 szubmontán és montán bükkösök 5426,23 18
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 602,91 2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 602,91 2
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 10551,01 35
91H0 pannon molyhos tölgyesek 1507,29 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 7536,44 25

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20039 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.