Ipoly völgye

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ipoly völgye
Terület kódja
hudi20026
Kiterjedés (ha)
2936.79
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • vízkivétel felszíni vizekbő
  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 200 - 200 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 200 - 200 egyed B
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus 200 - 500 egyed C
Petényi márna Barbus petenyi 500 - 1000 egyed C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 2000 - 2000 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 1000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 5000 - 5000 egyed C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 2000 - 2000 egyed C
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Törpecsík Sabanejewia aurata 1000 - 1000 egyed B
Német bucó Zingel streber 500 - 500 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 500 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 5 egyed C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 356,37 15
3130 törpekákás iszapnövényzet 5,88
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3,5
6260 pannon homoki gyepek 36,42 5
6440 ártéri mocsárrétek 715,2 55
6510 üde magas füvű kaszálórétek 25,37
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 30,02
6250 pannon löszsztyeppek 0,47
6410 kékperjés láprétek 0,14
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0,18
6430 üde-nedves magaskórósok 0,14
91F0 keményfás ligeterdők 1,64

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2020) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20026 Letöltés dátuma: 2020-01-19
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.