Gödöllői-dombság

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gödöllői-dombság
Terület kódja
hudi20023
Kiterjedés (ha)
7517.48
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki kikerics Colchicum arenarium 1000 - 1000 egyed C
piros kígyószisz Echium maculatum 200 - 200 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 200 - 200 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 20000 - 20000 egyed B
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Magyar futrinka Carabus hungaricus 1000 - 1500 egyed B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1001 - 10000 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1001 - 10000 egyed B
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 101 - 1000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 500 - 1000 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1001 - 10000 egyed C
Remetebogár Osmoderma eremita - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 101 - 500 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1 - 50 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 20 - 20 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 35,44 1
6250 pannon löszsztyeppek 632,21 10
6260 pannon homoki gyepek 15,41 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,16
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 699,08 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 106,75 2
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 604,31 15,2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 65,45

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2020) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20023 Letöltés dátuma: 2020-01-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.